Siirry pääsisältöön
Mies tutkii ilmanvaihtosuunnitelmaa
  • 1 Tule meille työkaveriksi
  • 2 Työskentele kanssamme
  • 3 Työskentele kanssamme
  • 4 Työskentele kanssamme

Työ & Ura

Perintömme ja tulevaisuutemme

Innovatiiviset ja luovat ihmiset ovat luoneet Lindabille vankat perinteet. Meillä on kunnianhimoa ja mahdollisuudet kehittää huipputason ratkaisuja asiakkaillemme.

Työntekijöiltämme odotamme oikeanlaista osaamista, Lindabin arvomaailman sisäistämistä, aloitekykyä, halua vaikuttaa ja erottautua positiivisesti. Sitoutuneet työntekijät ovat meille tärkeitä jatkuvan menestyksemme kannalta, jotta säilyisimme markkinajohtajina. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja haluamme vahvistaa Lindabia houkuttelevana yhtiönä, luotettavana liikekumppanina sekä hyvänä työnantajana.

Lindabin johtajuus perustuu vastuullisuuteen ja terveeseen järkeen. Sen avulla luomme pitkäaikaisia asiakas- ja työntekijäsuhteita ja keskitymme rakentamisen yksinkertaistamiseen, jolla edesautamme asiakkaiden onnistumista.

 

Lindabin työntekijä myymälässä

Ominaisluonne

Lindab Spirit kuvaa Lindabin yrityskulttuuria ja on tiivistetty kolmeen perusarvoon: asiakkaiden menestys, maanläheisyys, siisteys ja järjestys. Nämä arvot kertovat yhdessä toiminta-ajatuksemme, visiomme ja liiketoimintaperiaatteiden kanssa, mitä puolustamme ja kuinka toimimme. Lindab Spirit ja yhtiön menestys perustuu sosiaaliseen vastuuseen. Odotamme kaikkien johtajien ja työntekijöiden sitoutuvan sekä toimivan ajatusmaailmamme mukaisesti.

  

Lindabin työntekijä laittaa tuotetarroja pakkauslaatikoihin

Henkilöstö keskiössä

Motivoitunut henkilöstö ja yrittäjähenkinen ajatusmaailma ovat aina olleet keskeisessä roolissa Lindabilla. Osaaminen, sitoutuminen ja yrittäjähenkisyys ovat kuvanneet yrityksen alkuajoista lähtien Lindabin työntekijöitä. Tämä inhimillinen voimavara on avaintekijä, jotta voimme palvella ja tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi jatkamme panostamista henkilöstöömme, sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön. Tärkeä osa henkilöstöpolitiikasta on minimoida työtapaturmien määrä. Tavoitteenamme on, että työtapaturmia ei esiinny lainkaan.

   

Vastuullisuus yrityskulttuurissamme

Haluamme edistää erilaisuuden hyväksymistä ja työntekijöiden tasa-arvoista kohtelua sukupuoleen, rotuun, uskontoon, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, kansallisuuteen, poliittisiin mielipiteisiin, ammattiyhdistysliikkeeseen kuulumiseen, sosiaaliseen tai etniseen alkuperään katsomatta. Kaikessa konsernin sisäisessä toiminnassa on kunnioitettava ihmisten oikeutta muodostaa yhdistyksiä, liittyä tai kieltäytyä kuulumasta ammattiyhdistyksiin tai muihin organisaatioihin, jotka osallistuvat työehtosopimusneuvotteluihin.