Siirry pääsisältöön

Paremman ilmaston puolesta

Haluamme olla Euroopan osaavin ilmastointiratkaisujen toimittaja koko Euroopan mittakaavassa ja toteuttaa tämän vision vastuullisesti. Kestävä kehitys, rakentamisen elinkaariajattelu ja puhdas sisäilma ovat meille jokapäiväistä työtä. Tätä työtä teemme tiiviissä vuorovaikutuksessa arkkitehtien, suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Otamme vastuun henkilöstöstämme sekä teoistamme ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan. Teemme systemaattista työtä paremman ilmaston puolesta.

 

Teräsrulla

Liiketoiminta

On kaksi asiaa, joista Lindab ei tingi: laatu ja vastuullisuus. Laatujohtamisen menetelmiä sovelletaan kaikessa liiketoiminnassa. Laadun edellytys on osaaminen. Osaaminen on tietämystä ja ymmärrystä, jotka tekevät mahdolliseksi kehittää toimivia järjestelmiä ja ratkaisuja. Osaaminen on myös asiakkaiden ja työtovereiden ymmärtämistä ja yhteistyötä, jonka avulla voimme neuvoa sekä kehittää ja suunnitella innovatiivisia ratkaisuja. Lindabin lähtökohtana on edesauttaa rakentamisen yksinkertaistamista rakennusprojektin jokaisessa vaiheessa: suunnittelussa, itse tuotteissa sekä asentamisessa. Lindabin eettinen säännöstö ja Lindabin ydinarvot ohjaavat meitä toiminnassamme. Yhdessä YK:n Global Compact -sopimuksen ja GRI-ympäristöraportoinnin kanssa nämä muodostavat perustan luottamukselle ja vahvalle yrityskulttuurille.

   

Nainen katsoo rakennuspiirustusta

Henkilöstö

Motivoitunut henkilöstö ja yrittäjähenkinen ajatusmaailma ovat aina olleet keskeisessä roolissa Lindabilla. Osaaminen, sitoutuminen ja yrittäjähenkisyys ovat kuvanneet yrityksen alkuajoista lähtien Lindabin työntekijöitä. Tämä inhimillinen voimavara on avaintekijä, jolla voimme palvella ja tukea asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi jatkamme panostamista henkilöstöömme, sekä turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

    

Kaksi korkeaa kerrostaloa ja taivas

Ympäristö

Lindab on jo pitkään tiedostanut vastuunsa ympäristöä ja tulevia sukupolvia kohtaan. Otamme ympäristövaikutukset huomioon muun muassa kehittämällä ekotehokkaita ratkaisuja, joilla pyrimme minimoimaan paitsi liiketoiminnan myös lopputuotteiden vaikutusta ympäristöön. Ympäristövastuullisuutemme näkyy toimenpiteissä ja tavoitteissa, jotka tähtäävät tuotantoprosessiemme mahdollisimman pieneen ympäristövaikutukseen. Yhtä tärkeitä asioita tässä suhteessa ovat tuoteratkaisumme, jotka vaikuttavat ratkaisevasti siihen, että tulevaisuuden rakennukset ovat energiatehokkaampia ja ympäristöystävällisempiä.

   

Lindabin rekka sillalla

Yhteiskunta

Hyvä suhde yhteiskuntaan on tärkeä asia Lindabille. Toimimme 20 maassa ja 170 toimipisteessä, joten yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa ja niiden tukeminen on meille keskeistä. Ymmärrämme, että eri maissa meiltä odotetaan erilaisia asioita ja pyrimme sopeutumaan vastuulliseksi toimijaksi kunkin ympäristön odottamalla tavalla.